Endüstriyel Model Doğalgaz Yakıt Tasarrufu Cihazları

DHP - 2 S SUPER

(Endüstriyel)

DHP - 3 S SUPER

(Endüstriyel)

 
HIGHPOWER DHP-2 Model, DHP-3 Model yerine DHP-3 S SUPER , DHP-2 S SÜPER 5. nesil modelleri ile manyetik yakıt düzenleme ve yakıt tasarrufu sistemleri Ülkemiz ekonomisinde lokomotif görevi üstlenen Sanayi Tesislerinde, Turizm Tesislerinde, Tekstil İşletmelerinde,Gemi Taşımacılığı ve Konjenerasyon Tesislerinde kullanılmakta olup hem yakıt tasarrufu hem de bacadan atılan gazlardaki kimyasalların çevreye vermiş olduğu zararları minimuma indirmesinde önemli etken olmaktadır.
 
HIGHPOWER yakıtın içinde bulunan hidrokarbon moleküllerinin kovalent bağlarını zayıflatarak, yanma odasında oksijenle daha iyi bağ oluşumunu sağlamak sureti ile daha yüksek yanma meydana getirmektedir. Kovalent bağları zayıflamış olan hidrokarbon molekülleri, pozitif yüklü etki göstereceğinden, yüksek miktarda karbon - oksijen bağı oluşturmasına, yani daha verimli yanmaya yol açar.
 
Normal koşullarda, hidrokarbonlu yakıtlar ve hava, negatif potansiyelli nötr moleküllerdir ve yanma odasında bir araya geldiklerinde birbirlerini iterler. Buda yetersiz yanmaya ve yanmamış yakıt demek olan emisyona yol açar. Yakıt, harici çok kuvvetli bir manyetik alandan geçirildiğinde pozitif yüklendiğinden havayı kendine çekerek daha iyi yakılır. Böylelikle yakıt tasarrufu ve azalmış emisyon sağlanır.
 
HIGHPOWER YAKIT TASARRUF CİHAZI YAKITIN MAKSİMUM ORANDA YANMASINI SAĞLAYARAK;
  • Isıtıcının / kazanın / boiler in performansını arttırır
  • Isıtıcının / kazanın / boiler in ömrünü uzatır
  • Çevre kirliliğini önemli ölçüde azaltır
  • Yüksek oranda yanma temiz baca demektir
  • Daha az kurum üretir
  • Aynı yakıt ile, daha iyi yanma sağladığından dolayı birim yakıt sarfiyatında tasarruf sağlar.

Endüstriyel tesislerdeki doğalgaz tasarrufundaki amaç, ürün başına tüketilen enerjinin azaltılmasıdır. Doğalgaz tasarrufu, enerjinin gereksiz kullanım sahalarını belirlemek ve israfı asgari düzeye indirmek veya tamamen ortadan kaldırmak için alınan önlemleri içerir. Bu şekilde, üretici aynı miktardaki mal veya hizmetleri daha az enerji ile üreterek, ulusal ve uluslararası alanda rekabet gücünü arttırabilmektedir.

Çoğu endüstriyel tesiste ve fabrika işletmelerinde enerjinin önemli miktardaki bölümünü yanma sistemleri tüketmektedir. Bu nedenle yanma sistemlerinin çalışması optimize edilerek önemli miktarda doğalgaz  ve enerji tasarrufu sağlanabilir. Bu sistemlerde yapılacak küçük iyileştirmelerin bile enerji tüketim ve enerji maliyetlerindeki azalmasında önemli yansımaları olabilir. 

Ayrıca, yakıt tasarrufu ve verimliliği ülkemizin önemle yapması gereken ve çok yüksek yatırım gerektiren yeni enerji yatırımlarının getireceği yükü azaltacaktır.